Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np DVWG-Candle na Millikandela: 1 DVWG-Candle = 1 080 Millikandela [mcd]


Przelicz DVWG-Candle na Millikandela