English cotton count -> Gramów / metr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np English cotton count na Gramów / metr: 1 English cotton count [NeC] = 0,590 5 Gramów / metrPrzelicz English cotton count na Gramów / metr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'English cotton count [NeC]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów / metr'.

English cotton count -> Gramów / metr