Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np English cotton count na Gramów / metr: 1 English cotton count [NeC] = 0,590 5 Gramów / metr


Przelicz English cotton count na Gramów / metr