Gramów / metr -> Francuski numer

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów / metr na Francuski numer: 1 Gramów / metr = 0,5 Francuski numerPrzelicz Gramów / metr na Francuski numer:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Gramów / metr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Francuski numer'.