Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów / metr na Kilotex: 1 Gramów / metr = 1 Kilotex [ktex]


Przelicz Gramów / metr na Kilotex