Kandela -> Millikandela

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kandela na Millikandela: 1 Kandela [cd] = 1 000 Millikandela [mcd]Przelicz Kandela na Millikandela:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kandela [cd]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Millikandela [mcd]'.