(N·s)/m² -> Pound per foot second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np (N·s)/m² na Pound per foot second: 1 (N·s)/m² = 0,671 968 949 658 77 Pound per foot secondPrzelicz (N·s)/m² na Pound per foot second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku '(N·s)/m²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per foot second'.