Picas -> Inches

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Picas na Inches: 1 Picas [pc] = 0,166 666 666 666 67 Inches [in]Przelicz Picas na Inches:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Rozmiar czcionki (CSS)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Picas [pc]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inches [in]'.

Picas -> Inches