Picas -> Milimetr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Picas na Milimetr: 1 Picas [pc] = 4,233 333 333 333 3 Milimetr [mm]Przelicz Picas na Milimetr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Rozmiar czcionki (CSS)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Picas [pc]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milimetr [mm]'.