Pixels -> Picas

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pixels na Picas: 1 Pixels [px] = 0,062 5 Picas [pc]Przelicz Pixels na Picas:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Rozmiar czcionki (CSS)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pixels [px]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Picas [pc]'.