Pound per foot hour -> (N·s)/m²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per foot hour na (N·s)/m²: 1 Pound per foot hour = 0,000 413 378 9 (N·s)/m²Przelicz Pound per foot hour na (N·s)/m²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per foot hour'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '(N·s)/m²'.

Pound per foot hour -> (N·s)/m²