Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Steradian na Millisteradian: 1 Steradian [sr] = 1 000 Millisteradian [msr]


Przelicz Steradian na Millisteradian