Inches -> Picas

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inches na Picas: 1 Inches [in] = 6 Picas [pc]Przelicz Inches na Picas:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Rozmiar czcionki (CSS)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inches [in]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Picas [pc]'.