Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kg/(m·s) na (N·s)/m²: 1 kg/(m·s) = 1 (N·s)/m²


Przelicz kg/(m·s) na (N·s)/m²