Wartość wyjściowa:


Klasyczny kalkulatora jednostek miary:

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:Przelicznik jednostek miary / przelicznik jednostek

Przeliczanie jednostek nie jest banalne: Milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr, mila, mila morska, stopa, jard, cal lub też inch, łokieć, parsek i lata świetlne. Odległości można podać we wszystkich tych jednostkach miary. I to jeszcze nie wszystkie jednostki miary - tylko te najczęściej używane. Podobnie jest również w przypadku jednostek powierzchni (metr kwadratowy, kilometr kwadratowy, hektar, morga, akr i inne), temperatury (stopień Celsjusza, stopień Kelwina, stopień Fahrenheita i inne), prędkości (metr na sekundę, kilometr na godzinę, mila na godzinę, węzeł i inne), masy (cetnar, kilogram, tona metryczna, tona amerykańska, tona brytyjskich, funt i inne) i pojemności (metr sześcienny, hektolitr, litr, US gallon liquid, US gallon dry i inne). Na dodatek prawie każda jednostka posiada jeszcze pod- i nadjednostki (-> mili, centy, decy i inne). W skrócie: wielki chaos, w którym prawie nikt już nie może się odnaleźć bez zaglądania do encyklopedii lub korzystania z innych pomocy takich. Kalkulator do przeliczania jednostek miar, taki jak ten, jest idealny.


  1. Wybierz właściwą kategorię z listy.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne - dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik (^), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.

Korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje ten kalkulator jednostek

Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '381 Mikrorentgen'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Mikrorentgen' lub 'µR'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '50 Mikrorentgen na Milirentgen' lub '57 µR -> mR' albo '36 µR = mR'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Wyrażenia matematyczne

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(12 * 48) µR', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '381 Mikrorentgen + 1143 Milirentgen' lub '96mm x 55cm x 5dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Liczby w zapisie naukowym

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 2,892 049 356 398 4×1024 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 24, oraz właściwą liczbę, tutaj 2,892 049 356 398 4. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 2,892 049 356 398 4E+24. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 2 892 049 356 398 400 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.