Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych


Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1. Odpowiedzialny za tę stronę

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych jest:

DataQualityApps e. K.
Mädelegabelweg 1
86836 Untermeitingen
Telefon: +49 (0)8232 189049
E-mail: do formularza kontaktowego

2. Dane zebrane na naszej stronie internetowej

2.1. Pliki dziennika serwera

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi i tymczasowo przechowuje następujące informacje: typ przeglądarki i jej wersję, system operacyjny, czas żądania serwera, adres IP, stronę, z której użytkownik odwiedził naszą stronę, odwiedzoną stronę internetową

Dane są przechowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Dane te są tymczasowo przechowywane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, litera f RODO.

2.2. Dane wprowadzone na stronie internetowej

Dane wprowadzone bezpośrednio na stronie internetowej nie są przechowywane. Dotyczy to informacji, które mają być przeszukane, wartości do przekonwertowania i danych, które mają być zatwierdzone.

2.3. Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim.

Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie zgodnie z Twoją zgodą (artykuł 6 ustęp 1, litera f RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku pozostają nienaruszone przez odwołanie. Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba zainteresowana może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Zachowamy dane, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub zaprzestaniesz podawać cel ich przechowywania.

2.4. Udostępnij zawartość na Facebooku, Twitter, Google+

Treści na naszych stronach można udostępniać w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Bezpośredni kontakt między tymi sieciami a użytkownikiem jest ustanawiany tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie jeden z tych przycisków. Nie ma automatycznego przesyłania danych użytkownika do operatorów tych platform.

2.5. Google AdSense

Strona ta korzysta z Google AdSense, usługi obejmującej reklamy z Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje „cookies” (pliki tekstowe przechowywane na komputerze) i „web beacons” (niewidoczne grafiki) do analizy korzystania z witryny. Zebrane informacje (w tym adres IP) są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na tym serwerze. Informacje te mogą zostać przekazane przez Google partnerom kontraktowym Google. Jednak Google nie będzie scalać tych danych z danymi o Tobie pochodzącymi z innych źródeł. Więcej informacji

Pliki cookie AdSense są przechowywane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, litera f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować stronę i reklamy.

Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.