Przelicznik jednostek

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:
  Liczby w zapisie naukowymPrzelicz Mikropascal na Milipascal (µPa na mPa):

  1. Wybierz właściwą kategorię z listy.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne - dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik (^), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.

Korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje ten kalkulator jednostek

Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '205 Mikropascal'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Mikropascal' lub 'µPa'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '75 µPa na mPa' lub '88 µPa ile to mPa' lub '70 Mikropascal -> Milipascal' lub '90 µPa = mPa' lub '98 Mikropascal na mPa' lub '99 µPa na Milipascal' lub '10 Mikropascal ile to Milipascal'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Wyrażenia matematyczne

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(39 * 79) µPa', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '205 Mikropascal + 615 Milipascal' lub '65mm x 4cm x 78dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Liczby w zapisie naukowym

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 5,859 051 921 991 3×1031 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 31, oraz właściwą liczbę, tutaj 5,859 051 921 991 3. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 5,859 051 921 991 3E+31. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 58 590 519 219 913 000 000 000 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.