Przelicznik jednostek

   

  Liczby w zapisie naukowym
Przelicz Centymetrów sześciennych na sekundę na Centymetrów sześciennych na minutę (cm³/s na cm³/min):

  1. Wybierz właściwą kategorię z listy.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne --- dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik , pierwiastek kwadratowy (√), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.

Korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie daje ten kalkulator jednostek

Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '245 Centymetrów sześciennych na sekundę'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Centymetrów sześciennych na sekundę' lub 'cm3/s'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '38 cm3/s ile to cm3/min' lub '81 cm3/s a cm3/min' lub '7 Centymetrów sześciennych na sekundę -> Centymetrów sześciennych na minutę' lub '75 cm3/s = cm3/min' lub '44 Centymetrów sześciennych na sekundę ile to cm3/min' lub '13 cm3/s ile to Centymetrów sześciennych na minutę' lub '50 Centymetrów sześciennych na sekundę a Centymetrów sześciennych na minutę'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Wyrażenia matematyczne

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(93 * 62) cm3/s', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '56 Centymetrów sześciennych na sekundę + 25 Centymetrów sześciennych na minutę' lub '31mm x 99cm x 68dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Liczby w zapisie naukowym

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 2,103 733 314 189 4×1022 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 22, oraz właściwą liczbę, tutaj 2,103 733 314 189 4. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 2,103 733 314 189 4E+22. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 21 037 333 141 894 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.