Szukaj i usuń dublet

Oprogramowanie do szukania
i usuwania dubletów


  • DeduplicationWizard 4.2: prosty w obsłudze, nie wymagający technicznej wiedzy program do wyszukiwania dubletów w numerach telefonów, adresach e-mailowych i/lub adresach pocztowych w Excel. Szukanie dubletów może być przeprowadzane w jednej liście adresowej lub między dwoma listami adresowymi, jak np. w liście zamkniętej.
  • DataQualityTools 4.2: DataQualityTools daje nam w porównaniu z DeduplicationWizard dalsze możliwości w szukaniu dubletów i ponadto jeszcze cały szereg funkcji do przygotowywania adresów, jak np. funkcja rozdzielania i łączenia pól danych. Przetwarzane mogą być oprócz plików Excel również dBase, ACCESS, VistaDB, pliki tekstowe i serwery bazy danych jak n.p. MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, ORACLE i MySQL.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator posiada w gruncie rzeczy takie same funkcje w poszukiwaniu dubletów jak DataQualityTools. Tak jak i w przypadku DataQualityTools można również i tu - z reguły - bez problemu przetwarzać kilka milionów zbiorów danych. Takie projekty mogą być realizowane ze specjalnym czasem wykonania i startować regularnie, np. w każdy czwartek o 14:00.

Szukaj i usuń dublet