Szukaj i usuń dublet


Oprogramowanie do szukania
i usuwania dubletów

Czy pracujesz z danymi? Na przykład w marketingu z listami adresowymi? Prawdopodobnie irytował Cię już fakt, że jakość Twoich danych w większości przypadków nie jest tak dobra, jak mogłaby być. Na przykład, często zawierają one zduplikowane wpisy, które są trudne do zidentyfikowania, zwłaszcza jeśli są to nazwy firm lub osób. Lub masz do czynienia z problemem łączenia danych z różnych źródeł. W takim razie zapoznaj się z poniższymi produktami:

  • DedupeWizard 8: prosty w obsłudze, nie wymagający technicznej wiedzy program do wyszukiwania dubletów w numerach telefonów, adresach e-mailowych i/lub adresach pocztowych w Excel. Szukanie dubletów może być przeprowadzane w jednej liście adresowej lub między dwoma listami adresowymi, jak np. w liście zamkniętej.
  • DataQualityTools 8: DataQualityTools daje nam w porównaniu z DedupeWizard dalsze możliwości w szukaniu dubletów i ponadto jeszcze cały szereg funkcji do przygotowywania adresów, jak np. funkcja rozdzielania i łączenia pól danych. Przetwarzane mogą być oprócz plików Excel również dBase, ACCESS, VistaDB, pliki tekstowe i serwery bazy danych jak n.p. MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE i MySQL.
  • BatchDeduplicator 8: BatchDeduplicator posiada w gruncie rzeczy takie same funkcje w poszukiwaniu dubletów jak DataQualityTools. Tak jak i w przypadku DataQualityTools można również i tu - z reguły - bez problemu przetwarzać kilka milionów zbiorów danych. Takie projekty mogą być realizowane ze specjalnym czasem wykonania i startować regularnie, np. w każdy czwartek o 14:00.

więcej informacji: www.dataqualityapps.com