1/Farad -> Daraf

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/Farad na Daraf: 1 1/Farad = 1 DarafPrzelicz 1/Farad na Daraf:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Elastancji'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku '1/Farad'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Daraf'.