Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/Farad na Mikrodaraf: 1 1/Farad = 1 000 000 Mikrodaraf


Przelicz 1/Farad na Mikrodaraf