1/h -> 1/min

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/h na 1/min: 1 1/h = 0,016 666 666 666 667 1/minPrzelicz 1/h na 1/min:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku '1/h'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/min'.