Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/h na 1/s: 1 1/h = 0,000 277 777 777 777 78 1/s


Przelicz 1/h na 1/s