Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/min na Kiloherc: 1 1/min = 0,000 016 666 666 666 667 Kiloherc [kHz]


Przelicz 1/min na Kiloherc