1/Ω -> Megasiemens

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/Ω na Megasiemens: 1 1/Ω = 0,000 001 Megasiemens [MS]Przelicz 1/Ω na Megasiemens:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku '1/Ω'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megasiemens [MS]'.