Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np 1/Ω na Pikosiemens: 1 1/Ω = 1 000 000 000 000 Pikosiemens [pS]


Przelicz 1/Ω na Pikosiemens