Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np A/V na Megamho: 1 A/V = 0,000 001 Megamho [M℧]


Przelicz A/V na Megamho