Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np A/V na Terasiemens: 1 A/V = 0,000 000 000 001 Terasiemens [TS]


Przelicz A/V na Terasiemens