Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np AbVolt na W/A: 1 AbVolt [abV] = 0,000 000 01 W/A


Przelicz AbVolt na W/A