Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Abfarad na Terafarad: 1 Abfarad [abF] = 0,001 Terafarad [TF]


Przelicz Abfarad na Terafarad