Abom -> Miliom

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Abom na Miliom: 1 Abom = 0,000 001 Miliom [mΩ]Przelicz Abom na Miliom:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Opór elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Abom'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miliom [mΩ]'.