Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Acre-foot na Barrel imperial: 1 Acre-foot [ac ft] = 7 536,890 905 441 8 Barrel imperial


Przelicz Acre-foot na Barrel imperial