Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Acre-inch na Baryłka (naftowej): 1 Acre-inch [ac in] = 646,530 612 244 9 Baryłka (naftowej)


Przelicz Acre-inch na Baryłka (naftowej)