Amper -> C/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Amper na C/s: 1 Amper [A] = 1 C/sPrzelicz Amper na C/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenie prądu elektrycznego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Amper [A]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'C/s'.

Amper -> C/s