Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Amper na Miliamper: 1 Amper [A] = 1 000 Miliamper [mA]


Przelicz Amper na Miliamper