Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/h na Mikrowat: 1 BTU/h = 293 071,070 172 22 Mikrowat [µW]


Przelicz BTU/h na Mikrowat