Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/min na Mikrowat: 1 BTU/min = 17 584 264,210 333 Mikrowat [µW]


Przelicz BTU/min na Mikrowat