BTU/min -> erg na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/min na erg na sekundę: 1 BTU/min = 175 842 642,103 33 erg na sekundę [erg/s]Przelicz BTU/min na erg na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'BTU/min'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'erg na sekundę [erg/s]'.