Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/s na Joule na sekundę: 1 BTU/s = 1 055,055 852 62 Joule na sekundę [J/s]


Przelicz BTU/s na Joule na sekundę