Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/s na Lusec: 1 BTU/s = 7 913 567,807 210 2 Lusec


Przelicz BTU/s na Lusec