Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np BTU/s na Metric horsepower: 1 BTU/s = 1,434 476 744 685 2 Metric horsepower


Przelicz BTU/s na Metric horsepower