Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel dry US na Barrel imperial: 1 Barrel dry US = 0,706 518 000 359 01 Barrel imperial


Przelicz Barrel dry US na Barrel imperial