Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel dry US na Metr sześcienny: 1 Barrel dry US = 0,115 628 198 985 07 Metr sześcienny [m³]


Przelicz Barrel dry US na Metr sześcienny