Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel dry US na Pint liquid imperial: 1 Barrel dry US = 203,477 171 481 67 Pint liquid imperial [pt]


Przelicz Barrel dry US na Pint liquid imperial