Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel imperial na Cubic foot: 1 Barrel imperial = 5,779 571 516 492 1 Cubic foot [ft³]


Przelicz Barrel imperial na Cubic foot