Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel imperial na Decylitr: 1 Barrel imperial = 1 636,592 4 Decylitr [dl]


Przelicz Barrel imperial na Decylitr