Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel imperial na Gill imperial: 1 Barrel imperial = 1 152 Gill imperial [gi]


Przelicz Barrel imperial na Gill imperial