Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel imperial na Hektolitr: 1 Barrel imperial = 1,636 592 4 Hektolitr [hl]


Przelicz Barrel imperial na Hektolitr