Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barrel liquid US na Barrel imperial: 1 Barrel liquid US = 0,728 589 911 550 37 Barrel imperial


Przelicz Barrel liquid US na Barrel imperial