Barye -> Centymetr słupa rtęci

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barye na Centymetr słupa rtęci: 1 Barye [Ba] = 0,000 075 006 150 504 341 Centymetr słupa rtęci [cmHg]Przelicz Barye na Centymetr słupa rtęci:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Barye [Ba]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centymetr słupa rtęci [cmHg]'.