Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Barye na Foot of mercury: 1 Barye [Ba] = 0,000 002 460 832 164 848 2 Foot of mercury [ftHg]


Przelicz Barye na Foot of mercury